Info 19. april

Kære forældre til elever i 3.g

Sundhedsstyrelsen har nu ændret retningslinjerne, således at elever, der bor i husstand med en person, der er påvist med COVID-19 ud fra et forsigtighedsprincip ikke skal komme i skole.
Eleverne har fået info herom via First Class i dag.
Venlig hilsen
Erik Olesen
Rektor