Info ang. 1.g og 2.g, 26. maj

Kære forældre

Hverdagen på Silkeborg Gymnasium begynder nu at ligne tidligere år i maj og juni måned.
Det er meget glædeligt, at vi nu får 1.g og 2.g tilbage.
Det indebærer også, at der vil være rigtig mange på skolen fra nu af - de fleste dage over et tusinde personer.
Derfor bliver det særligt vigtigt at overholde afstands- og hygiejnereglerne. Og jeg erindrer om, at alle elever skal medbringe håndsprit til egen brug.
Vi glæder os til de kommende uger.

Med venlig hilsen
Erik Olesen
Rektor
eo@sg.dk