Info til 3.g, 17. april

Kære forældre

Jeg har i dag lagt nedenstående besked ud til vores 3.g-elever via vores intranet.

Venlig hilsen

Erik Olesen


Kære alle

Hermed nærmere information om resten af skoleåret baseret på de oplysninger og retningslinjer vi har kendskab til på nuværende tidspunkt.

Eksamen

I skal til tre eksamener

  • Skriftlig eksamen i dansk enten d. 19. maj eller 3. juni.
  • Skriftlig eksamen i et studieretningsfag på A-niveau. Faget kan godt være et fag på B-niveau, som I har opgraderet til A-niveau. Hvis man f.eks. har studieretningen Biologi A – Kemi B, og man har opgraderet kemi til A-niveau, regnes det for at være et studieretningsfag. Denne eksamen vil ligge i perioden 18. - 29. maj.
  • Mundtlig eksamen i SRP, som med enkelte undtagelser vil ligge i perioden 8.-15. juni.

Karakterer for skriftlig eksamen meddeles den 17. juni via lectio.

Årskarakterer

Årskaraktererne gives, når undervisningen er slut. Det meste af undervisningen vil være afsluttet d. 14. maj, men I skal regne med, at der også vil være lidt undervisning senere.

Årskaraktererne i de fag, som I - i henhold til eksamensplanen - skulle have været til eksamen i, kommer også til at tælle som eksamenskarakterer, jf. næste afsnit.

Eksamensbevis

Når man står med studentereksamensbeviset i hånden efter 3 års gymnasietid, vil der være mere end 30 karakterer på beviset (afhængig af studieretning og sammensætning af valgfag). De 20 af disse er årskarakterer, og resten er eksamenskarakterer.

På trods af de færre eksamener kommer dit studentereksamensbevis til at ligne beviset for tidligere studenterårgange. For i de fag, hvori du var udtrukket til eksamen, men hvor eksamen er aflyst, kommer din årskarakter til at optræde som eksamenskarakter. Det betyder altså, at nogle af de årskarakterer, du får ved afslutningen af 3.g, kommer til at tælle dobbelt.

Får det stor betydning for dit eksamensresultat, at nogle af dine årskarakterer også tæller som eksamenskarakter?

Nej, for ofte får man til studentereksamen samme eller næsten samme karakter ved eksamen, som man har fået i årskarakter. Derudover fylder årskaraktererne i forvejen mest på eksamensbeviset.

Forestil dig fx en elev, der i mundtlig dansk har fået årskarakteren 10, og som er udtrukket til mundtlig eksamen i dansk. Da den mundtlige dansk-eksamen er aflyst, overføres 10-tallet som eksamenskarakter. Hvis eleven i stedet var kommet til eksamen og havde fået 12, så var eksamensresultatet for en typisk elev blevet 0,06 højere. Afhængigt af de øvrige karakterer ville det betyde, at det endelige eksamensresultat var det samme eller max 0,1 højere, idet det endelige eksamensresultat angives med én decimal.

Men det har naturligvis lidt ekstra betydning, hvad du får i årskarakter. Hvis nu eleven ovenfor får 7 i årskarakter i mundtlig dansk, vil eleven få to 7-taller på eksamensbeviset i stedet for to 10-taller, og det vil reducere det endelige eksamensresultat med 0,18.

Sidste skoledag

I henhold til den oprindelige plan var sidste skoledag torsdag d. 14. maj. Som det fremgår ovenfor, vil der fortsat være lidt undervisning efter d. 14. maj. Der vil dog ikke være undervisning fredag d. 15. maj.

Vi vil gerne festliggøre sidste skoledag så meget, som det lader sig gøre under iagttagelse af de regler, vi er underlagt.

Det betyder, at der d. 14. maj kun vil være undervisning i formiddagsmodulet. Derefter markeres dagen på en måde, der endnu ikke er fastlagt. Men vi forestiller os blandt andet, at der skal løbes og synges The Final Countdown og Ud i det blå udendørs på skolens område.

I er meget velkomne til at komme med forslag til hvordan vi kan fejre dagen. Skriv gerne til Flemming Glerup eller mig.

Desuden kommer jeg rundt i alle klasser i løbet af den kommende uge, hvor jeg gerne vil høre jeres ønsker.

Lanciers og fest

På nuværende tidspunkt ligger det klart, at vi ikke kan gennemføre Lanciers og aftenfesten d. 14. maj.

Vi arbejder med to alternativer: 1) onsdag d. 24. juni eller 2) et tidspunkt på den anden side af sommerferien.

Hvornår sætter vi huen på?

Som nævnt vil den mundtlige eksamen i SRP blive afholdt i perioden 8.-15. juni (med enkelte undtagelser, hvor det ikke kan lade sig gøre at placere prøven i dette interval).

Denne dag vil være dagen, hvor I får huen på, selv om I mangler at få karaktererne for de to skriftlige prøver.

Vi har jo meget store arealer både indendørs og udendørs, og derfor vil vi skabe mulighed for, at jeres nærmeste pårørende kan komme på skolen og fejre jer - på samme måde som vi plejer.

Dimission

Vi håber naturligvis, at vi kan få lov til at fejre dimission på samme måde, som vi plejer.

Da dette i øjeblikket ikke er tilladt, overvejer vi andre modeller, men indtil videre afventer vi regeringens udmelding om, hvad der vil være tilladt mht. forsamlinger i slutningen af juni.

Øvrige oplysninger / råd

  • Sørg for fuld opladning af jeres PC / Mac. Der bliver pres på opladningsfaciliteterne.
  • Medbring madpakke. –Vi arbejder på en løsning, hvor der kan købes mad i kantinen, men den er ikke parat på mandag.
  • Hvis du er forhindret i at komme i skolen, kan du følge undervisningen via webcam. Desuden vil din lærer tage kontakt med dig under eller efter lektionen.