Info til 3.g'erne 24/3

Kære 3.g-forældre

Jeg har i dag (24/3) lagt nedenstående besked ud til 3.g-årgangen via vores intranet.

Venlig hilsen Erik Olesen


Kære elever
Som I ved, er lukningsperioden nu forlænget til og med Påskeferien, og hvis det viser sig, at epidemien først topper i slutningen af april, kan lukningsperioden bliver endnu længere.
Usikkerheden om varigheden afføder naturligt nok mange spørgsmål, og mange af jer giver udtryk for bekymring for jeres eksamen og hele afslutningen af jeres gymnasieforløb.

Hvad med jeres eksamen?
På nuværende tidspunkt er det umuligt at sige noget præcist om, hvordan resten af skoleåret vil forløbe, ganske enkelt fordi vi ikke ved, hvilke beslutninger der vil blive truffet af Regeringen.
Jeg håber og tror også på, at den mundtlige eksamen vil blive afviklet normalt, men det er min helt egen opfattelse - udelukkende baseret på nogle eksperters udtalelser om sandsynligheden af forskellige scenarier.
Med hensyn til skriftlig eksamen er jeg mere i tvivl, fordi den ligger tidligere, og fordi afviklingen forudsætter, at mange af jer er samlet på skolen på samme tidspunkt.
Men indtil videre handler vi i forventning om, at hele eksamensperioden bliver normal.
Hvis det - mod forventning på nuværende tidspunkt - skulle vise sig, at der slet ikke bliver afholdt eksamen, kan det det komme på tale, at Undervisningsministeren beslutter, at årskaraktererne ophøjes til eksamenskarakterer. Men jeg vil gerne understrege, at det er alt for tidligt at bekymre sig om dette udfald.
Jeg vil dog henlede jeres opmærksomhed på, at det kan falde således ud, at jeres SRP udelukkende vil blive bedømt på grundlag af jeres skriftlige produkt.
Uanset hvordan det hele måtte gå, kan I forvisse jer om, at de tiltag, der måtte komme, i videst muligt omfang vil sigte mod, at I ikke stilles ringere, end hvis det almindelige forløb havde været gældende. Dette indebærer, at jeg er overbevist om, at Undervisningsministeriet vil sikre, at de af jer, der ønsker at starte på en videregående uddannelse efter sommerferien, kan gøre det.
Så jeg vil meget stærkt opfordre jer til at lade være med at bekymre jer.

Og hvad så med alt det andet: sidste skoledag, lanciers osv.?
Det kan desværre ikke undgås, at jeres afslutning på skoleåret bliver anderledes end tidligere. Det er den allerede nu, og vi kan ikke sige med sikkerhed, om vi får lov til at afvikle lanciers på samme måde, som vi plejer. Derfor arbejder vi med forskellige alternative planer. Der kan således blive tale om, at lanciers flyttes til et senere tidspunkt og eventuelt her på SG - udendørs eller indendørs - afhængigt af, hvad der måtte være tilladt.
Men indtil videre planlægger vi med det sædvanlige arrangement i Jysk Arena, og I vil blive orienteret, så snart vi ved, om dette kan lade sig gøre.

Under alle omstændigheder kan I forvisse jer om, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at jeres afslutning her på SG vil blive lige så festlig, som den plejer.
Og lige nu skal I bare koncentrere jer om at gøre jeres bedste med hensyn til SRP, herunder at bruge jeres vejledere.


Med venlig hilsen
Erik Olesen
Rektor
eo@sg.dk