Studie- og ordensregler

Sgønfest TR 2019 38
Minds of 99 til SGønfest på SG, august 2019

Skolens studie- og ordensregler indeholder oplysninger om mødepligt og forsømmelser, snyd med skriftlige opgaver, eksamen, oprykning til næste klasse, regler for anvendelse af skolens computere, elevers betaling for visse undervisningsmidler, elevers lån af undervisningsmidler, ordensregler for Silkeborg Gymnasium og ordensregler for studierejser og ekskursioner.

Du kan finde skolens studie- og ordensregler som pdf-dokument HER!

Du kan finde skolens alkoholpolitik som pdf-dokument HER!

Du kan finde skolens antimobbestrategi som pdf-dokument HER!

Du kan finde skolens beredskabsplan ved digitale krænkelser som pdf-dokument HER!