Silkeborgs gymnasium i over 100 år

Skolens historie

450px-Th_Lang_skole.jpg
Th. Langs Skole på Skoletorvet i Silkeborg

Silkeborg Gymnasiums historie går tilbage til 1882, da frk. Theodora Lang oprettede en pigeskole med 16 elever. Skolen fik i 1886 nye rammer, da en nyopført skolebygning blev taget i brug. I 1887 opnåede skolen ret til at afholde præliminæreksamen, og i 1907 omdannedes skolen til gymnasium og fællesskole. Skolen fik da navnet Th. Langs Gymnasium. Ligesom de øvrige skoler, som Theodora Lang grundlagde i Silkeborg, blev skolen skænket til den selvejende institution Th.Langs Skoler.
Da skolen blev overtaget af Århus Amt i 1977 skiftede den navn til Silkeborg Amtsgymnasium med forkortelsen SAG. Samme år indviedes de nuværende bygninger ved Oslovej, som er tegnet af arkitekterne Friis og Moltke. 

 

I august måned 1907

 - begyndte den første gymnasieklasse her i Silkeborg. Klassen havde kun tre elever, og da de to senere faldt fra, kom det første studenterhold i 1910 til at bestå af kun én student.

Sådan startede Th. Langs Gymnasium, som i 1977 blev overtaget af Århus Amt under navnet Silkeborg Amtsgymnasium og flyttede ud i nye bygninger på Oslovej. I 2007 blev gymnasiet en selvejende institution med navnet Silkeborg Gymnasium og kunne samtidig fejre 100 års-jubilæum.

undefined

Theodora Wilhelmine Linderstrøm Lang (1855-1935), seminarieforstanderinde og grundlægger af Th. Langs skoler.