DHO

tast-smal.jpg

Dansk- og historieopgaven (DHO) skal skrives i enten dansk eller historie. Du kan få hjælp af din dansk- og historielærer til at finde ud af, hvilket fag du skal skrive i. Det lærerne, der udformer emnepakker med tilhørende ressourcerum og udarbejder opgaveformuleringer.

Formålet med opgaven 
Du skal i dansk-historieopgaven lære at arbejde selvstændigt med en større skriftlig opgave, hvor du viser, at du kan anvende faglig viden og bruge fagets/fagenes metoder, samt at du kan overskue og strukturere arbejdet med en større skriftlig opgave og herunder opfylde de opgavetekniske krav i form af dokumentation, indholdsfortegnelse, kildehenvisninger, udarbejdelse af noter og litteraturliste.


Du skal træne følgende studieforberedende skrivekompetencer:
• genrebevidsthed
• sproglig korrekthed
• disposition
• argumentation
• anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v.
• præsentation
• relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste

Det, du lærer om opgaveskrivning i forbindelse med DHO, skal du bruge i Studieretningsopgaven i 2g (SRO) og Studieretningsprojektet i 3g (SRP).

Opgavens omfang er 5-8 sider (2400 tegn inkl. mellemrum og noter). Antallet af sider inkluderer ikke: forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.

Læs mere om DHO-opgaven i kolonnen til højre.