Karakterklager, vægte og gennemsnit

Karakterer

pigefnis.jpg
Klage over karakter

Hvis du ønsker at klage over en af dine afsluttende årskarakterer/standpunktskarakterer eller eksamenskarakterer skal du følge denne klagevejledning.

Vægte

Fagene vægter forskelligt i eksamensgennemsnittet - således:

  • C-niveau vægt: 1
  • B-niveau vægt: 1,5
  • A-niveau vægt: 2
Eksamensresultatet

På eksamensbeviset anføres både "Foreløbigt eksamensresultat" og "Eksamensresultat". De to resultater er kun forskellige, hvis man har et ekstra fag på A-niveau. For elever med et ekstra A-niveaufag ganges det "Foreløbige eksamensresultat" med 1.03.

For at bestå studentereksamen skal det "Foreløbige eksamensresultat" være mindst 02. Det foreløbige eksamensresultat beregnes som det vægtede gennemsnit af samtlige afsluttende årskarakterer samt eksamenskaraktererne.