Karakterklager, vægte og gennemsnit

Karakterer

pigefnis.jpg
Klage over karakter

Hvis du ønsker at klage over en af dine afsluttende årskarakterer/standpunktskarakterer eller eksamenskarakterer skal du følge nedenstående klagevejledning.
Du har en klagefrist på 2 uger fra den dag din karakter offentliggøres. Dette gælder for både afsluttende årskarakter/standpunktskarakter og eksamenskarakter.

En klage skal altid være individuel, skriftlig og begrundet. Den sendes til rektor Tina Riis Mikkelsen på TM@sg.dk

I din klage skal du så præcist som muligt beskrive, hvad det er, du klager over, og hvorfor du mener, din klage skal imødekommes. I din beskrivelse er det vigtigt, at du henviser til de faglige mål i faget, og i klagen beskriver, hvorfor og hvordan du mener, at målene er opfyldt.

Du kan ikke i din klage sammenligne din karakter med andre elevers karakter eller henvise til, at du plejer at få en højere karakter. Du kan heller ikke inddrage andres vurdering af din opgave eller din karakter.

Er ovenstående ikke opfyldt, vil skolen afvise klagen som åbenbar grundløs.

Vægte

Fagene vægter forskelligt i eksamensgennemsnittet - således:

  • C-niveau vægt: 1
  • B-niveau vægt: 1,5
  • A-niveau vægt: 2
Eksamensresultatet

På eksamensbeviset anføres både "Foreløbigt eksamensresultat" og "Eksamensresultat". De to resultater er kun forskellige, hvis man har et ekstra fag på A-niveau. For elever med et ekstra A-niveaufag ganges det "Foreløbige eksamensresultat" med 1.03.

For at bestå studentereksamen skal det "Foreløbige eksamensresultat" være mindst 02. Det foreløbige eksamensresultat beregnes som det vægtede gennemsnit af samtlige afsluttende årskarakterer samt eksamenskaraktererne.