Vægte og gennemsnit

Karakterer

pigefnis.jpg
Vægte

Fagene vægter forskelligt i eksamensgennemsnittet - således:

  • C-niveau vægt: 1
  • B-niveau vægt: 1,5
  • A-niveau vægt: 2
Eksamensresultatet

På eksamensbeviset anføres både "Foreløbigt eksamensresultat" og "Eksamensresultat". De to resultater er kun forskellige, hvis man har et ekstra fag på A-niveau. For elever med et ekstra A-niveaufag ganges det "Foreløbige eksamensresultat" med 1.03.

For at bestå studentereksamen skal det "Foreløbige eksamensresultat" være mindst 02. Det foreløbige eksamensresultat beregnes som det vægtede gennemsnit af samtlige afsluttende årskarakterer + eksamenskaraktererne.