Hele viften skal foldes ud

Skolens mål og værdier

Det er vores filosofi, at de muligheder, som et meget stort gymnasium giver, skal udnyttes optimalt

Studenter 2023 TR SG 32

Det er vores filosofi, at de muligheder, som et meget stort gymnasium giver, skal udnyttes optimalt. Silkeborg Gymnasium har således en overordentlig bred vifte af tilbud om studieretninger, valgfag og aktiviteter til eleverne. Hele viften skal foldes ud. Gymnasiet skal have en stærk profil på alle væsentlige områder, som fx naturvidenskab, musik, sprog, og der skal være plads til de mere specielle tilbud. Vi skal være dygtige til at tage os af den brede mængde af elever, og der skal samtidig være opmærksomhed på både de allerdygtigste elever og de elever, som har særlig brug for støtte.