Dansk-brobygning

Brobygning i danskfaget mellem grundskole og gymnasium

I 2013 startede projektet ”Brobygning i dansk” på Silkeborg Gymnasium. Projektet blev i det første år gennemført i samarbejde med en række lærere fra flere grundskoler i Silkeborg.

Projektets formål er at reducere elevernes oplevelse af problemer i faget dansk ved overgangen fra grundskole til gymnasium samt at optimere elevernes faglige udvikling i dansk. Brobygningsprojektet sigter mod at belyse lærernes praksis i grundskole såvel som i gymnasiet.

Ønsket med denne hjemmeside er på så overskuelig vis som muligt at give indblik i, hvad der venter eleverne i dansk, når de starter på gymnasiet. På siden ligger der også materialer til undervisningen i dansk i gymnasiet. Materialerne er udviklet på baggrund af erfaringer fra projektet (åbnes alle som pdf-dokumenter).

Forløb om skriftlighed
Forløb om mundtlighed
Almen sprogforståelse og dansk
De tre skriftlige genrer i gymnasiet
Grundskolens slutmål i dansk
Læse- og skrivevejledning på SG
Litterær tekstanalyse

Silkeborg Gymnasium

sg_luftfoto_2015_001.jpg sg_luftfoto_2015_024.jpg sg_luftfoto_2015_058.jpg