Fester

p5094447.jpg
Skolefest med Nephew i maj 2014

Der afholdes hvert år tre store elevfester på SG: en fest i september, gallafesten i november og en forårsfest, der typisk afholdes i april. Dertil kommer lanciersfesten for 3.g’erne i maj og tre fakultetsfester: en fest for de samfundsvidenskabelige studieretninger, en fest for de musiske studieretninger og en fælles fest for de naturvidenskabelige og sproglige studieretninger.

Der er tradition for, at garderoben passes af forældre til elevfesterne. Ønsker man som forælder at tage en tjans i garderoben til en elevfest, bedes man skrive til Forældreforeningens bestyrelse via: garderobe@sg.dk

Ordensreglerne for festerne findes i skolens "Studie- og ordensregler".