Start her!

Lidt praktisk information og noget om, hvordan det er at starte i gymnasiet
sg_1g-1skoledag15_119.jpg
Folkedans første skoledag, 2019
Velkomst-materiale til nye elever

Alle nye 1.g-elever vil i begyndelsen af juli med almindelig post få tilsendt et velkomsthæftet, et velkomstbrev og andre praktiske informationer omkring skolestarten på SG. Første skoledag i efteråret 2024 er mandag den 12. august.

Introduktionsforløb 

Alle klasser gennemgår i starten et introduktionsforløb med det formål, at du som elev skal finde dig godt til rette på gymnasiet. Du får et indtryk af rammerne på skolen, og du vil lære de nye klassekammerater at kende. Derudover vil du blive orienteret om en række praktiske forhold (skema, ordensregler, adgang til computere mv.), og du vil stifte bekendtskab med gymnasiets arbejdsformer. Du vil ligeledes blive introduceret til mulighederne for at engagere dig i elevrådsarbejde og andet udvalgsarbejde.
Du vil ligeledes blive informeret om de forskellige studieretninger, bl.a. via fagpræsentationslektioner og via en studieretningsaften (se invitation i kolonnen til højre).

Du kan altid få hjælp 

Der kan være mange udfordringer knyttet til at skulle begynde i gymnasiet. Det er vi godt klar over, og derfor har vi også en række tilbud, der på forskellig vis kan støtte dig, hvis der er brug for det.
Til hver klasse er der tilknyttet et lærerteam, der består af to lærere, som har særligt fokus på klassens trivsel. De vil bl.a. gennemføre samtaler med hver enkelt elev i begyndelsen af gymnasieforløbet.
Der er lektiecafé om onsdagen, hvor du kan hente hjælp til afleveringer i en lang række fag. Hvis du har vanskeligheder med læsning eller stavning, står tre læsevejledere klar til at hjælpe dig.
Til hver klasse er knyttet en studievejleder, som står til rådighed ved uddannelsestekniske eller personlige spørgsmål og problemer. De suppleres af lærercoaches og en psykolog, som kan træde til i tilfælde af alvorligere trivselsproblemer. 

Hvordan finder man rundt på skolen? 

Du skal bruge to ting: Lectio og en oversigt over skolens grundplan. I Lectio finder du, hvilke lokaler du skal være i, og på skolens grundplan kan du se, hvor lokalerne er. 

Hvilke regler gælder der for fravær, fester og alle de andre ting, man skal vide noget om? 

Alle regler er samlet i det skrift, der hedder "Studie- og ordensregler”.