Kære nye elev

Start her!

Lidt praktisk information og noget om, hvordan det er at starte i gymnasiet
SG_1g 1skoledag15_119.JPG
Velkomst-materiale til nye elever

Alle nye 1.g-elever vil i begyndelsen af juli få tilsendt Velkomsthæftet, et velkomstbrev og andre praktiske informationer omkring skolestarten på SG. Materialet er også tilgængeligt her på hjemmesiden.

Introduktionsforløb 

Alle klasser gennemgår i starten et introduktionsforløb med det formål, at du som elev skal finde dig godt til rette på gymnasiet. Du får et indtryk af rammerne på skolen, og du vil lære de nye klassekammerater at kende. Derudover vil du blive orienteret om en række praktiske forhold (skema, ordensregler, adgang til computere mv.), og du vil stifte bekendtskab med gymnasiets arbejdsformer. Du vil ligeledes blive introduceret til mulighederne for at engagere dig i elevrådsarbejde og andet udvalgsarbejde.
Du vil ligeledes blive informeret om de forskellige studieretninger, bl.a. via fagpræsentationslektioner og via en studieretningsaften (se invitation i kolonnen til højre).

Du kan altid få hjælp 

Der kan være mange udfordringer knyttet til at skulle begynde i gymnasiet. Det er vi godt klar over, og derfor har vi også en række tilbud, der på forskellig vis kan støtte dig, hvis der er brug for det.
Til hver klasse er der tilknyttet et lærerteam, der består af to lærere, som har særligt fokus på klassens trivsel. De vil bl.a. gennemføre samtaler med hver enkelt elev i begyndelsen af gymnasieforløbet.
Der er lektiecafé om onsdagen, hvor du kan hente hjælp til afleveringer i en lang række fag. Hvis du har vanskeligheder med læsning eller stavning, står to læsevejledere klar til at hjælpe dig.
Til hver klasse er knyttet en studievejleder, som står til rådighed ved uddannelsestekniske eller personlige spørgsmål og problemer. De suppleres af lærercoaches og en psykolog, som kan træde til i tilfælde af alvorligere trivselsproblemer. 

Hvordan finder man rundt på skolen? 

Du skal bruge to ting: Lectio og en oversigt over skolens grundplan. I Lectio finder du, hvilke lokaler du skal være i, og på skolens grundplan kan du se, hvor lokalerne er. 

Hvilke regler gælder der for fravær, fester og alle de andre ting, man skal vide noget om? 

Alle regler er samlet i det skrift, der hedder "Studie- og ordensregler”. 

FAQ

 • Hvornår skal jeg møde?

  Alle nye elever får tilsendt et brev fra skolen med alle oplysninger om skolestarten.

   

 • Hvordan er traditionerne på første skoledag?

  Første skoledag er en festlig dag, hvor du møder din nye klasse og nogle af dine nye lærere. Dagen igennem vil der være forskellige aktiviteter rundt omkring på skolen.

  I har hele skolen for jer selv. Eleverne i 2.g og 3.g møder nemlig først den efterfølgende dag.

 • Skal man have en bærbar computer med i skole?

  Ikke den allerførste dag, men ellers vil det være en god idé. Du får adgang til skolens trådløse netværk i forbindelse med skolestarten. Der er adgang til Facebook og andre ”fristelser” i timerne, men vi anser det for helt uacceptabelt, hvis din opmærksomhed er her i stedet for at følge med i timerne. Facebook og lignende forstyrrer både dig selv og dine klassekammerater.

 • Hvad med mobning?

  På SG accepterer vi ikke mobning under nogen omstændigheder.

  Hvis du selv er ude for det, eller hvis du er vidne til mobning eller noget der ligner, skal du omgående kontakte dine teamlærere eller skolens studievejledere.