Pas på flyvende sodavandsdåser!

Cansat

Mulighed for at arbejde med rumteknologi i praksis

cansat.jpg

Rumsonderne sendes op i stor højde og daler derefter ned i faldskærm, samtidig med at de via en radiosender sender data ned til elevernes computere.

Projektet betegnes CanSat-SG og har som formål at give elever på de naturvidenskabelige studieretninger på Silkeborg Gymnasium mulighed for at arbejde med rumteknologi i praksis og derigennem at få chancen for at deltage i regionale, nationale og internationale CanSat konkurrencer.

CanSat er en måle-sonde, hvis størrelse er begrænset af, at den skal kunne være i en almindelig 33 cl sodavandsdåse og ikke veje mere end 350g svarende til en fyldt sodavandsdåse. CanSat står egentlig for en satellit i en dåse (på engelsk: ”can”), men da den ikke skal i kredsløb omkring jorden eller andre steder, er en mere korrekt betegnelse ”en sonde”. CanSat-sonden skal konstrueres, så den kan tåle at blive sendt nogle hundrede meter op i luften/atmosfæren med en ballon, raket, svævefly eller lignende. Sonden skal være forsynet med en faldskærm, så den efter opsendelsen kan slippes og falde mod jorden i faldskærm, mens der måles parametre som tryk, temperatur og acceleration. I sonden indbygges der også en radiosender, så der både under opsendelsen og nedturen er radioforbindelse mellem sonden og en PC ved jordoverfladen. PC’en på jorden opsamler så alle de modtagne målinger fra CanSat-sonden, og man kan herefter analysere de indkomne måledata. Der er mange muligheder for tværfagligt samarbejde i forbindelse med et CanSat-undervisningsforløb.

For mere info: Kontakt

  • Jonas Ø Hansen JHA Lectio

    Jonas Ørbak Hansen (JHA)

    jha@sg.dk

    • Fysik
    • Kemi