Retningslinjer for støtte fra SGF

lanciers2.jpg

Forældreforeningen ved Silkeborg Gymnasium giver støtte til arrangementer, der i bred forstand er med til at højne det faglige, kulturelle eller sociale niveau på Silkeborg Gymnasium. Støtten skal gavne så mange elever som muligt.

Støtte kan eksempelvis gives til at gennemføre fællestimer for hele eller dele af gymnasiet.

Der kan også gives støtte til at gennemføre særlige undervisningsforløb, der er med til at øge det faglige udbytte og som ikke kan gennemføres uden økonomisk bidrag. Det kan eksempelvis være et besøg af en forsker, en foredragsholder, en faglig ekskursion til et uddannelsessted eller lignende.

Foreningen kan også støtte apparatur, udsmykning, udstyr til fælles aktiviteter o.l., som brede dele af skolen kan få glæde af.

Der gives generelt ikke støtte til studieture og ekskursioner. Men er der under skolens studieture og ekskursioner mulighed for at udbygge det faglige eller kulturelle udbytte gennem helt specifikke aktiviteter, kan foreningen støtte sådanne specifikke aktiviteter.

Forældreforeningen støtter generelt ikke enkelte elever økonomisk. Undtagelserne er, hvis eleverne tager særlige initiativer, der fremmer udbyttet af særlige undervisningsforløb eller som giver skolen et kulturelt eller socialt løft.

Alle der har tilknytning til Silkeborg Gymnasium kan ansøge om støtte. En kortfattet begrundet ansøgning sendes elektronisk til Forældreforeningens bestyrelse eller til Flemming Glerup (fg@sg.dk), der er gymnasiets repræsentant i Forældreforeningens bestyrelse. Forældreforeningen beder om, at alle, der modtager støtte, udarbejder en kort redegørelse over det opnåede udbytte.