Bustider

Få et overblik over køreplanerne til og fra gymnasiet. Du kan også besøge Midttrafik.dk. for yderligere informationer.

Der henstilles til, at bus 313 og 223 kun benyttes af de elever, der skal videre fra Silkeborg