Naturvidenskabeligt fag

Bioteknologi

Bioteknologi A er et relativt nyt fag, som vi på SG har haft stor succes med at udbyde

bioteknologi.jpg
Biotek-elever gensplejser planter (mere præcist: transformerer Arabidopsis sp.)

Bioteknologi (A-niveau) kombinerer viden fra flere områder såsom biologi, kemi, biokemi, molekylær- og mikrobiologi. Fagene matematik og fysik er vigtige samarbejdspartnere i studieretningen. Bioteknologi A er et meget eksperimentelt fag, og vi bruger alle muligheder for at komme på ekskursioner til fx virksomheder eller universiteter. Bioteknologi er i medierne omtalt som et felt i voldsom udvikling, og næsten dagligt ses artikler med bioteknologisk indhold, og her giver undervisningen god basis for at forstå baggrunden for aktuelle problemstillinger.

Bioteknologi A spænder vidt - fra samspillet i naturen, hvor vi kan lede efter mikroorganismer med egenskaber, der fx gør dem egnet til at producere enzymer, vi som individer af miljømæssige eller genetiske årsager kan have brug for – over fx fremstilling af fødevarer, hvor vi arbejder med mikroorganismer, der kan forbedre f.eks. oste, brød, yoghurt eller øl-produkter eller GMO-organismer og deres betydning for miljøet – til genteknologi og bioinformatik, som kan hjælpe med til diagnosticering og behandling af sygdomme.

Mulige emner i undervisningen kunne være
 • Gentests – kan vi teste vores familieforhold, vores sundhed og mulige behandlinger
 • Udvikling af medicin som traditionel farmaceutisk fremstillet medicin eller genterapi
 • Vores forplantning. -Hvordan fungerer vores normale kønsudvikling, hvilke muligheder har vi for at afhjælpe problemerne i samfundet med, at det bliver sværere at blive gravid
 • Epidemier og hvilke muligheder er der for at teste for sygdomme
 • Giftstoffer i miljøet. -Hvordan registreres de, og hvilken betydning kan de have
 • GMO-afgrøder og traditionel forædling af landbrugsafgrøder
 • Forurening med fx østrogene stoffer, der forstyrrer vores kønsudvikling. Kan vi finde mikroorganismer, der kan nedbryde disse forurenende stoffer i miljøet?

Der kunne nævnes mange flere emner og temaer, hvoraf nogle fx kan være mere biologisk eller kemisk orienteret.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

 • Maiken Martens Korsgaard Larsen KL Lectio (1)

  Maiken M. K. Larsen (KL)

  kl@sg.dk

  • Biologi
  • Kemi
  • Bioteknologi