Naturvidenskabeligt fag

Bioteknologi

Bioteknologi (A-niveau) er et relativt nyt fag, som vi på SG har haft stor succes med at udbyde

Bioteknologi.jpg
Biotek-elever gensplejser planter (mere præcist: transformerer Arabidopsis sp.)

Bioteknologi (A-niveau) kombinerer viden fra flere områder såsom biologi, kemi, biokemi, molekylær- og mikrobiologi. Fagene matematik og fysik er vigtige samarbejdspartnere i studieretningen. Bioteknologi A er et meget eksperimentelt fag, og vi bruger alle muligheder for at komme på ekskursioner til fx virksomheder eller universiteter. Bioteknologi er i medierne omtalt som et felt i voldsom udvikling, og næsten dagligt ses artikler med bioteknologisk indhold, og her giver undervisningen god basis for at forstå baggrunden for aktuelle problemstillinger.

Bioteknologi A spænder vidt - fra samspillet i naturen, hvor vi kan lede efter mikroorganismer med egenskaber, der fx gør dem egnet til at producere enzymer, vi som individer af miljømæssige eller genetiske årsager kan have brug for – over fx fremstilling af fødevarer, hvor vi arbejder med mikroorganismer, der kan forbedre f.eks. oste, brød, yoghurt eller øl-produkter eller GMO-organismer og deres betydning for miljøet – til genteknologi og bioinformatik, som kan hjælpe med til diagnosticering og behandling af sygdomme.

Mulige emner i undervisningen kunne være

 • Gentests – kan vi teste vores familieforhold, vores sundhed og mulige behandlinger
 • Udvikling af medicin som traditionel farmaceutisk fremstillet medicin eller genterapi
 • Vores forplantning. -Hvordan fungerer vores normale kønsudvikling, hvilke muligheder har vi for at afhjælpe problemerne i samfundet med, at det bliver sværere at blive gravid
 • Epidemier og hvilke muligheder er der for at teste for sygdomme
 • Giftstoffer i miljøet. -Hvordan registreres de, og hvilken betydning kan de have
 • GMO-afgrøder og traditionel forædling af landbrugsafgrøder
 • Forurening med fx østrogene stoffer, der forstyrrer vores kønsudvikling. Kan vi finde mikroorganismer, der kan nedbryde disse forurenende stoffer i miljøet?

Der kunne nævnes mange flere emner og temaer, hvoraf nogle fx kan være mere biologisk eller kemisk orienteret.

Faggruppeleder

 • Maiken Korsgaard.jpg

  Maiken Martens Korsgård Larsen (KL)

  kl@sg.dk

  • Biologi
  • Kemi
  • Bioteknologi