Naturvidenskabeligt fag

Geovidenskab

Geovidenskab handler om at forstå de geologiske og fysiske fænomener på Jorden

geovidenskab.jpg

Vil du gerne forstå den planet, du bor på? Vil du være med til at løse fremtidens naturkriser? Så er geovidenskab måske noget for dig!

Geovidenskab handler om at forstå de geologiske og fysiske fænomener på Jorden. Gennem feltarbejde og eksperimenter opnår du indsigt i naturens mange processer. Vi arbejder med konkrete og aktuelle problemstillinger, hvorved du opnår en forståelse for naturens betydning for vores liv på Jorden og for menneskets påvirkning af naturen. De naturfaglige problemstillinger sættes ind i et samfundsperspektiv. Man har som elev stor medindflydelse på de problemstillinger, der arbejdes med.

Eksempler på emner i undervisningen kunne være:
- Hvordan kan Jordens klima ændre sig – og hvordan studeres dette naturvidenskabeligt?
- Hvor og hvordan kan man finde guld – uden at grave?
- Kan man forudsige jordskælv og vulkanudbrud?
- Hvordan ved vi, hvordan Månen er dannet – ingen så det jo?

Geovidenskab kan kun vælges i en studieretning med Matematik A og Kemi B. Geovidenskab A kan betragtes som en blanding af Naturgeografi B og Fysik B. Men faget supplerer og udvider de muligheder, som ligger inden for de to fag.

Der er brug for dig. Geovidenskab A er indført som et forsøg i gymnasiet. I den danske industri er der mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for geofagene. Faget er et forsøg på at bidrage til at føre samfundet gennem de naturbetingede kriser, vi står overfor. Det gælder vores ressourcer: vand, energi, mineraler og højteknologi, som vi hverken kan skabe, udnytte, forvalte eller forstå uden et godt fundament inden for geovidenskab.

Adgang til næsten alle uddannelser! Geovidenskab A indgår i en studieretning med matematik A og kemi B. Studieretningen giver adgang til næsten alle videregående uddannelser.

Feltarbejde. Faget kombinerer problemstillinger, teori og praktisk feltarbejde.

Studierejsen i 2.g går til et område af geologisk interesse - eksempelvis Island eller Italien. 

Det skriftlige arbejde er en vigtig del af faget. Der arbejdes med forskellige produktformer: Opgaveaflevering, rapporter over eksperimenter og feltarbejde, artikler, posters, screen-casts for at nævne nogle.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

 • Kasper Thorn Ljungdahl KTL Lectio

  Kasper Thorn Ljungdahl (KTL)

  ktl@sg.dk

  • Geovidenskab
  • Naturgeografi
  • Fysik
  • Astronomi