Team Danmark

Silkeborg Gymnasium er officiel Team Danmark Uddannelsespartner

startbillede2.jpg
Som idrætsudøver på SG kan du bl.a. prøve kræfter med den traditionsrige SG Stafet

Du kan være Team Danmark-elev, når du går på Silkeborg Gymnasium. For at være Team Danmark-elev skal du først være godkendt af Team Danmark. Godkendelsen søger du elektronisk via Team Danmarks hjemmeside. Du kan inden da deltage i et af de informationsmøder, som Team Danmark afholder i december måned.

Som Team Danmark-elev kan man vælge at tage studentereksamen enten på 3 år eller som et 4-årigt forløb, og man har særlige muligheder for at få støtteundervisning i forbindelse med fravær pga. sportsaktiviteter.

Man kan som udgangspunkt gennemføre et 4-årigt Team Danmark-forløb på alle studieretninger, men der kan af skemamæssige årsager dog være visse begrænsninger mht. valg af studieretning.

Formålet med din uddannelse på STX er at forberede dig til at studere videre og at give dig almen viden. Du har efterfølgende mulighed for at læse videre på en kort, en mellemlang eller en lang videregående uddannelse. Du får en række kompetencer, som bredt kvalificerer dig, uanset om du ønsker en videregående uddannelse eller ej.

Optagelse

Du skal søge om optagelse både på Silkeborg Gymnasium og hos Team Danmark. Ansøgning om optagelse på gymnasiet foregår via www.optagelse.dk (åbner i nyt vindue).
Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og/eller din UU-vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og at søge via www.optagelse.dk (åbner i nyt vindue).

Læs mere om Team Danmark her (åbner i nyt vindue).