Dimission 2024

Studenter 2023 TR SG 32

Afslutningen på det 3-årige gymnasieforløb bliver festligholdt ved forskellige lejligheder for 3.g’erne.

Det sidste arrangement for 3.g’erne er den officielle dimission. Med taler, musik og overrækkelse af eksamensbeviser markeres et afsluttet gymnasieforløb.

Dimissionen finder sted på gymnasiet. Grundet pladsbegrænsning vil der ved denne lejlighed kun være mulighed for, at hver student medbringer to forældre / pårørende.

Dimission 2024 foregår fredag den 28. juni. Program m.v. for arrangementet er tilsendt 3.g'erne i januar 2024 og kan også læses her (åbner i nyt vindue).

Student 2023

MNA Drewsen SG 2023 9 Studenter 2023 TR SG 22 Studenter 2023 TR SG 39 Studenter 2023 TR SG 43 Studenter 2023 TR SG 45