Naturvidenskabeligt fag

Kemi

Kemi er overalt omkring dig – og i dig

kemi.jpg
Kemi og verden omkring os

Alt levende og alle såkaldt døde ting er opbygget af atomer, og når atomer bindes sammen, dannes stof.
Med ca. 80 grundstoffer som byggesten, er der dannet millionvis af forskellige stoffer med mange forskellige egenskaber. Du kan bare tænke på dig selv, din computer, mad og drikke, eller på, at så forskellige stoffer som diamanter og grafit begge er opbygget af rent kulstof.

Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne for, at disse reagerer, så der dannes nye stoffer.

Faget er vigtigt, når man beskæftiger sig med områder som bioteknologi, nanoteknologi, nye materialer, lægemidler og fødevareproduktion.

Kemi betyder meget for udviklingen af vort samfund på godt og ondt.

Kemi spiller en rolle for menneskets tilværelse ved fx at udvikle nye materialer og ny medicin, og for samfundet ved at fx den store danske medicinalindustri bidrager betydeligt til landets indtjening, men desværre også ved, at nogle stoffer påvirker miljø og sundhed negativt.

I kemiundervisningen får du forudsætninger for at blive bevidst om disse forhold, hvilket gerne skulle gøre dig bedre til at sætte dig ind i og tage stilling til den slags problemstillinger i debatten.

Kemi på Silkeborg Gymnasium

I kemi undersøger vi, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan de reagerer med hinanden. I undervisningen inddrages forskellige temaer. Eksempler på temaer er:
• Fødevarer og tilsætningsstoffer
• Lægemidler
• Brændstoffer
• Nanoteknologi
• Katalysatorkemi
• Krudt og fyrværkeri

Undervisningen veksler mellem teori og eksperimenter - eksperimenter som du selv udfører i gymnasiets nye laboratorier. Det eksperimentelle arbejde er vigtigt for forståelsen af kemien, og du skal derfor arbejde i laboratoriet mindst 1/5 af undervisningstiden. 

På Silkeborg Gymnasium kan du få kemi på både C-, B- og A-niveau. Niveauerne adskiller sig primært ved graden af faglig fordybelse.

Kemi indgår i mange studieretninger, og derudover er det muligt at vælge kemi som valgfag.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

  • Hanne Stenholt HS Lectio

    Hanne Stenholt (HS)

    hs@sg.dk

    • Matematik
    • Kemi