Valg af studieretning

Kommende elever

Hver studieretning indeholder 2 eller 3 studieretningsfag, en række obligatoriske fag samt valgfag. I efteråret 2023 udbyder vi disse studieretninger (skemaerne læses vandret):

De internationale studieretninger

Studieretningsfag 1

Studieretningsfag 2

Studieretningsfag 3

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Samfundsfag A

Engelsk A

 

Engelsk A

Spansk A (begynder)

Tysk B (fortsætter)
eller
Fransk B (begynder)

Naturvidenskabelige

Studieretningsfag 1

Studieretningsfag 2

Studieretningsfag 3

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Matematik A

Fysik A

Kemi B

Matematik A

Kemi A

Fysik B

Matematik A

Bioteknologi A

Fysik B

Matematik A

Geovidenskab A

Kemi B

Biologi A

Kemi B

 

Biologi A

Kemi B

Idræt B (for Team DK-elever).

For øvrige elever vil idræt være valgfag på B-niveau

Samfundsvidenskabelige

Studieretningsfag 1

Studieretningsfag 2

Samfundsfag A

Matematik A

Samfundsfag A

Engelsk A

Sproglige

Studieretningsfag 1

Studieretningsfag 2

Studieretningsfag 3

Latin A

Græsk A

 
Engelsk A

Spansk A (begynder)

Tysk B (fortsætter)
Engelsk A

Spansk A (begynder)

Fransk B (begynder)

Kunstneriske

Studieretningsfag 1

Studieretningsfag 2

Musik A

Matematik A

Musik A

Engelsk A

 

Du kan få mere info i SG-vælgeren