Humanistisk fag

Tysk

En vigtig nøgle til Europa

Fag Tysk

Vidste du at tysk tales af omkring 100 mio. mennesker? 

Det er altså ikke kun i Berlin, du kan imponere med dine sprogkundskaber, selvom der bor 3 mio. alene der. 

Tyskland indtager en central rolle i europæiske sammenhænge, både politisk, økonomisk, kulturelt og historisk. Ved at lære tysk får man således en vigtig nøgle til Europa. Samtidig har vi med dansk som modersmål et rigtigt godt udgangspunkt for at lære sproget, og vi bygger videre på det, du allerede har lært i grundskolen. Du vil således ved siden af det engelske opnå gode sprogfærdigheder i tysk også. Det er måske i virkeligheden ikke så svært endda? 

På SG vil du beskæftige dig med tysksproget kultur, historie og samfundsforhold og styrke dit kendskab til de tysktalende lande, også set i internationale sammenhænge. I centrum for undervisningen står arbejdet med at udbygge dine færdigheder i at forstå, tale og skrive tysk. Undervejs i dit skoleforløb vil du typisk også besøge en tysk storby, som fx Hamborg, hvor du vil opleve tysk kultur og sprog i spændende omgivelser. 

Faget udbydes som fortsættersprog på A- og B-niveau. 
B-niveauet er et 2-årigt forløb, som du eventuelt afslutter med en mundtlig eksamen. A-niveauet kan du tage efter de første 2 år; eller du kan vælge tysk på A-niveau som studieretningsfag, der løber over 3 år. A-niveauet afsluttes i begge tilfælde med en skriftlig og/eller en mundtlig eksamen 

Undervisningen tilrettelægges omkring forskellige emner, der belyser tysk kultur, samfund og historie, fx moderne litteratur, Weimarperioden, terrorbevægelser, storbyliv og eventyr. I arbejdet med det enkelte emne vil du møde nyere og aktuelle tekster, lyd og billeder, kombineret med arbejdsformer og opgaver, der udbygger dit mundtlige og skriftlige tysk, bl.a. ved inddragelse af it-baserede værktøjer som podcast mm.

Der vil indgå skriftligt arbejde i tilknytning til de studerede emner. Det supplerer og styrker din sproglige udtryksevne.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Bis bald!

Faggruppeleder

  • Trine Prassov TP Lectio

    Trine Prassov (TP)

    tp@sg.dk

    • Tysk
    • Dansk