Matematikbroen

matematik.jpg

Matematikbroen er et projekt, som har til formål at reducere overgangsproblemer i matematik ved skiftet fra grundskole til gymnasial uddannelse. I skoleåret 2015-2016 udvikles, afprøves og dokumenteres specifikke brobygningsinitiativer. Omdrejningspunktet er et kursus for grundskolelærere, som følges op af afprøvning af specifikke undervisningsforløb. Fra 2016 afholdes en række af de udviklede kurser for grundskolelærere.

Matematikbroen støttes af AP Møller-Fonden og er et tværregionalt samarbejde mellem Københavns Kommune og Silkeborg Kommune, og som har deltagelse af Institut for Naturfagenes Didaktik (KU), Gefion Gymnasium, Silkeborg Gymnasium , VIA Silkeborg, UCC København samt udvalgte grundskoler i Silkeborg og København.

Klik på MENU for at få adgang til relevante materialer omkring Matematikbroen.

Du kan også læse en rapport og en række artikler om Matematikbroen her