Huefejring 2024

Studenter 2023 TR SG 32

Mandag-onsdag i uge 26 springer vores 3.g-elever alle ud som studenter - og de har mulighed for at fejre det heroppe på SG sammen med den nærmeste familie og venner.

Man vil ved ankomst til gymnasiet få anvist et bord i et af fællesområderne, hvor man kan opholde sig i ca. 1 time efter endt eksamination. Bemærk, at der ikke vil være mulighed for at benytte udearealerne, da det vil kunne forstyrre de forskellige eksamensbegivenheder rundt på skolen.

Student 2023

MNA Drewsen SG 2023 9 Studenter 2023 TR SG 22 Studenter 2023 TR SG 39 Studenter 2023 TR SG 43 Studenter 2023 TR SG 45