Studieretningsopgaven (SRO)

På denne side kan du finde generel information om den større skriftlige opgave der udarbejdes i foråret i 2g. 

Større skriftlige opgaver

Der er i bekendtgørelsen anført tre større skriftlige opgaver på stx-uddannelsen – dansk/historie opgaven (DHO), studieretningsopgaven (SRO) og studieretningsprojektet (SRP).

Herudover vil der være større og mindre skriftligt arbejde som et led i undervisningen. SRP er en egentlig eksamensopgave.
De skriftlige opgaver har til formål at udvikle elevens kompetencer i forhold til større skriftlige arbejdsopgaver, som studenterne vil møde i deres videre uddannelse.

I forlængelse af DHO og som optakt til studieretningsprojektet i 3.g, skal der i 2.g udarbejdes en studieretningsopgave (SRO).

Opgaven skal først og fremmest give mulighed for at gennemføre et skriftligt samarbejde mellem 2 fag. Meningen er at træne denne måde at arbejde på inden arbejdet i 3.g med studieretningsprojektet.

Studieretningslærerne planlægger de overordnede rammer vedr. fagkombinationer og de emner/områder, som eleverne kan vælge imellem. De af lærerne afgrænsede emner og områder skal have en sådan karakter, at der er mulighed for, at eleverne selvstændigt kan indkredse problemformulering og underspørgsmål. Der er i foråret indlagt en individuel, mundtlig årsprøve i tilknytning til SRO. 

Fagkombinationer og emner/områder fastlægges af lærerne.