Studieretningsprojektet (SRP)

Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige fag. Samt at give dig mulighed for at udvikle din evne til gennem en skriftlig fremstilling at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en flerfaglig og kompleks problemstilling - til det skal du anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder.

Studieretningsprojektet er en individuel eksamen og bedømmes med en karakter, der tæller dobbelt på studentereksamensbeviset.

Studieretningsprojektet skal skrives inden for et område og en faglig problemstilling, således at to fag indgår i besvarelsen. De to fag skal være:

  • ét af de studieretningsfag du har på A-niveau eller et studieretningsfag, som du har opgraderet til A-niveau

samt

  • ét fag som du har på mindst B-niveau. Det andet fag kan være et hvilket som helst fag som du har på mindst B-niveau - et obligatorisk fag, et valgfag eller et studieretningsfag.

Kun undtagelsesvis og kun efter skriftlig ansøgning til Jane Sundbæk Johansen kan du skrive i enten ét fag eller i tre fag.

 

Studieretningsprojekt

Fra Undervisningsministeriet

Læreplan for SRP

Vejledning for SRP


Fra Skolens administration

SRP-pjece 18/19

SRP-kalender

SRP-vejledningsark 1

SRP-vejledningsark 2

Gode råd om SRP

 

Nyttige link

SRP på EMU - på EMU'en findes der meget nyttigt under hvert enkelt fag.

 

Nyttige noter om SRP

Se Skriveportalen