Fester & caféer

p5094447.jpg
Nephew på SG i maj 2014

Fester
Der afholdes hvert år tre store elevfester på SG: SGønfesten i august, gallafesten i november og en forårsfest, der typisk afholdes i april. Dertil kommer lanciersfesten for 3.g’erne i maj og tre fakultetsfester: en fest for de samfundsvidenskabelige studieretninger, en fest for de musiske studieretninger og en fælles fest for de naturvidenskabelige og sproglige studieretninger.

Ordensreglerne for festerne findes i skolens "Studie- og ordensregler".

Caféer
Kom indenfor i Café Skrymer, som er Silkeborg Gymnasiums super hyggelige fredagscafé!

Her har du mulighed for at hygge med vennerne og deltage i sjove konkurrencer. Café Skrymer bliver afholdt fire gange om året med forskellige temaer, som kan være alt fra stand-up med kendte komikere til juleskrymer. Den sidste Skrymer-café er hvert år "bordkapringsskrymer", hvor alle klasserne har mulighed for at få de bedste borde i kantinen.

Så glæd dig til nogle dejlige eftermiddage i Café Skrymer.

Café Skrymer

p8225148.jpg