Fester & caféer

SGønfest 2022
Scarlett Pleasure til SGønfest på Silkeborg Gymnasium, august 2022
Fester

Der afholdes hvert år tre store elevfester på SG: SGønfesten i august, gallafesten i november og en forårsfest, der typisk afholdes i april. Dertil kommer lanciersfesten for 3.g’erne i maj og tre fakultetsfester: en fest for de samfundsvidenskabelige studieretninger, en fest for de musiske studieretninger og en fælles fest for de naturvidenskabelige og sproglige studieretninger.

SG har tradition for at hente store koncertnavne til den årlige SGønfest. I 2017 havde vi fx besøg af Saveus, i 2018 af Shaka Loveless og i 2019 af The Minds of 99.

Caféer

Kom indenfor i Café Skrymer, som er Silkeborg Gymnasiums super hyggelige fredagscafé!

Her har du mulighed for at hygge med vennerne og deltage i sjove konkurrencer. Café Skrymer bliver afholdt fire gange om året med forskellige temaer, som kan være alt fra stand-up med kendte komikere til juleskrymer. Den sidste Skrymer-café er hvert år "bordkapringsskrymer", hvor alle klasserne har mulighed for at få de bedste borde i kantinen.

Så glæd dig til nogle dejlige eftermiddage i Café Skrymer.