Gymnasiets opgave

huer-i-vejret.jpg

Silkeborg Gymnasiums hovedopgave er at give unge mennesker i Silkeborg-området en studentereksamen. 

Skolens målgruppe er elever, som har mod på at lade sig udfordre af faglige problemstillinger, og som har lyst til at forholde sig både perspektiverende og abstrakt til stoffet. Gymnasiet skal arbejde for at give eleverne et godt udgangspunkt for deres videre uddannelse. Det betyder, at eleverne skal tilegne sig faglige og sociale kompetencer, som sikrer, at de har mod på livslang uddannelse. De skal således oparbejde faglig indsigt og studiekompetence, så de bliver i stand til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til både selvstændighed og samarbejde er centrale. 

Gymnasiet skal støtte og fremme elevernes udvikling af personlig myndighed – det vil sige, at eleverne skal lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden – både den nære og den globale. 

Desuden skal uddannelsen tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans.Gymnasiet skal samtidig sikre, at eleverne tilegner sig forudsætninger for at blive aktive borgere i det demokratiske samfund, som omgiver skolen og eleverne. Det betyder, at undervisningen og dagligdagen på skolen må bygge på de samme værdier, som kendetegner samfundet: åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Eleverne skal lære, at de ved aktiv medvirken både individuelt og kollektivt kan bidrage til samfundets forandring og udvikling.