Valg af 2. fremmedsprog

imagine.jpg
Om sammenhængen mellem antallet af valgfag og 2. sprog

Alle elever har engelsk i gymnasiet. Derudover har eleverne endnu et fremmedsprog, som er elevens såkaldte 2. fremmedsprog. Det er et af disse sprog:

  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Spansk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog
  • Kinesisk begyndersprog

Sprogene er enten på A- eller B-niveau.

Tysk og fransk fortsættersprog er på B-niveau, men de kan (oftest) opgraderes til A-niveau gennem valgfag.

Begyndersprog læses normalt på A-niveau.

Hvis du har dit 2. fremmedsprog på A-niveau, har du en valgfagsmulighed mindre end en elev med et 2. fremmedsprog på B-niveau.