Dimission og lanciers 2021

Forside.jpg
Lanciers i Jysk Arena, maj 2019
Student 2021

Afslutningen på det 3-årige gymnasieforløb bliver festligholdt ved forskellige lejligheder for 3.g’erne.

Lanciers

Det første arrangement er elevernes sidste skoledag. At tre års skolegang afløses af den afsluttende eksamenstid, markeres normalt med lanciers og reception for 3.g’erne og deres familie i Jysk Arena. Arrangementet er indtil videre dog udskudt pga. coronasituationen. Det samme gælder Forældreforeningens lanciersøveaften, 

Har I som elever brug for at øve lanciers-trinnene derhjemme, kan I se en instruksionsvideo til 1. tur her og til 2. tur her.

Dimission

Det sidste arrangement er den officielle dimission. Med taler, musik og overrækkelse af eksamensbeviser markeres et afsluttet gymnasieforløb.

Dimissionen finder sted på gymnasiet. Grundet pladsbegrænsning vil der ved denne lejlighed kun være mulighed for, at hver student medbringer to pårørende.

Dimissionen foregår fredag den 25. juni fra ca. kl. 10.00 og frem.

Lanciers 2019

Dans1.jpg Indmarch.jpg Indmarch2.jpg Konfetti.jpg