Indholdsfortegnelse og overskrifter

Skab overblik

En indholdsfortegnelse skal stå først i opgaven. Hvis man har en forside, skal indholdsfortegnelsen følge på den næste side. Indholdsfortegnelsen viser opgavens disposition. Opgavens disposition skal laves ud fra opgaveformuleringen.

Her kan du se et eksempel på en indholdsfortegnelse: klik her  

Det er meget vigtigt, at de overskrifter, der optræder i indholdsfortegnelsen, også er inde i opgaven. 

I indholdsfortegnelse indgår overskrifter. Mange gange vil man bare ved at kaste et blik ned over en indholdsfortegnelse kunne få en fornemmelse af den pågældende opgaves faglige niveau! 
   Det man ser, er: 
     Struktur – er der tale om en god strukturering af stoffet (fx i forhold til taksonomi)?  
     Overskrifter – er de appetitvækkende og informative”?

Her kan du se en videoinstruktion om, hvordan man laver en automatisk indholdsfortegnelse i Word: klik her 

Ovenstående video forklarer også, hvordan man styrer sine sidetal, så indholdsfortegnelsen får sin egen side og sidenummeringen begynder det ønskede sted.

Hvad er en god overskrift? 
I en større skriftlig opgave arbejder man oftest med både kapitler og afsnit  – to niveauer, som synliggøres i indholdsfortegnelsen. 
   Kapiteloverskrifter er overordnede og må gerne være nøgterne – Fx: Analyse og fortolkning af J.P. Jacobsens ”Niels Lyhne”. 
   Afsnitsoverskrifter er underordnede den store ramme (kapitlet) og må gerne være mere appetitvækkende ved ikke kun (eksempelvis) at angive det analytiske niveau, men også åbne for en analytisk pointe i en sproglig farvning af overskriften  – Fx: 
    Det klaustrofobiske samfund – tid og miljø [Analytisk niveau: tid og miljøkarakteristik] 
    Det farlige – den tematiske kerne [Analytisk niveau: tematik] 
    Sprog og længsel – enhed i musik og billeder [Analytisk niveau: Sproglig karakteristik]

Vellykkede overskrifter fungerer som essensen af det afsnit, overskriften indleder til  – et nedkog i få, rammende ord. Derfor kan vellykkede overskrifter i en indholdsfortegnelse indikere et godt og fokuseret arbejde.  

Tips om skrivning

Det betaler sig at indsamle stof

Del-og-stjæl
  • Opsøg andre – fx dine klassekammerater – og udveksl idéer
Gå på biblioteket
  • Book en bibliotekar
Gå på nettet
  • Infomedia
  • Google
    NB: kombinér altid flere søgeord og vær kildekritisk over for søgeresultaterne