Skriveprocessens faser

Hvordan kommer jeg i gang med min opgave?
Hvordan kommer jeg videre med min opgave?
Hvordan får jeg finpudset min opgave?
-Læs mere HER! (åbnes som pdf-dokument)

Tips om skrivning

Signalér overskud med en klar struktur

Overblik
  • Læs opgaveformuleringen igennem flere gange. Vær sikker på, at du har forstået alle opgavens delelementer rigtigt
Mindmap
  • Udvælg dine bedste idéer og organisér dem under nogle overskrifter.
Disposition
  • Beslut dig for, i hvilken rækkefølge dine pointer skal komme. Overvej, hvordan du skaber den klareste røde tråd? Formulér helst de bærende pointer i en række kernesætninger, som tilsammen 
    over for dig selv illustrerer opgavens struktur.