Hjælp og inspiration til skrivning i

Kemi

NV-Håndbogen SG (åbnes som pdf-dokument)

Typiske spørgemåder i de skriftlige opgavesæt i kemi: Typeord (åbnes som pdf-dokument)

Kemirapport: Skabelon (åbnes som pdf-dokument)
Kemirapport: Eksempel (åbnes som pdf-dokument)

Grafer (åbnes som pdf-dokument)

Design af poster (åbnes som pdf-dokument)

Ligninger og genveje til symboler i word (åbnes som pdf-dokument)

Tips om skrivning

Det at skrive skaber nye idéer

Brainstorm
  • Skriv alt, hvad du kan komme i tanke om angående emnet - i stikordsform. Fortsæt så længe, du overhovedet kan.
Tænkeskrivning
  • Skriv alt, hvad du kan komme i tanke om angående emnet - i hele sætninger. Fortsæt så længe, du overhovedet kan.
Hurtigskrivning
  • Skriv alt, hvad du kan komme i tanke om angående emnet - uden pauser i fire minutter og uden at læse igennem undervejs.